fault Türkçesi Nedir, fault Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "fault"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
by default varsayılan
data-sensitive fault veriye duyarlı aksama
default varsayılan
default varsayılan (biçem), bildirimsiz, seçili (sürücü, dizin)
default directory varsayılan çalışma alanı
default format varsayılan format
default option varsayılan seçenek
Default parameters olağan parametreler
default printer olağan yazıcı
default properties varsayılan özellikler
default reasoning olağan akıl yürütme
default router olağan yönlendirici
default value varsayılan değer
default value varsayılan değer
earth fault topraklama rızası
fault aksaklık
fault aksaklık
fault analysis Kusurluluk (bozukluk) çözümleme
fault clearance Kusur (arıza) giderimi
fault detection Kusur (arıza) sezimi
fault diagnosis kusur tanısı
fault diagnosis bozukluk tanısı, arıza tanısı
fault isolation Bkz: fault localization
fault localization bozukluk yer belirleme
fault tolerance Arızaya (bozulmaya) dayanıklılık
fault tolerant aksaklığa dayanıklı
fault-tolerant computer Arızaya (bozukluğa) dayanıklı bilgisayar
ground fault toprak kaçağı, topraklama hatası
intermittent fault Kesintili arıza
page fault sayfa hatası
permanent fault kalıcı arıza
program sensitive fault programa duyarlı arıza
system default sistemin varsayılan değeri
temporary fault geçici arıza
transient fault geçici arıza
user defaults kullanıcının varsayılan değerleri

Toplam 36 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama