default Türkçesi Nedir, default Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "default"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
by default varsayılan
default varsayılan (biçem), bildirimsiz, seçili (sürücü, dizin)
default varsayılan
default directory varsayılan çalışma alanı
default format varsayılan format
default option varsayılan seçenek
Default parameters olağan parametreler
default printer olağan yazıcı
default properties varsayılan özellikler
default reasoning olağan akıl yürütme
default router olağan yönlendirici
default value varsayılan değer
default value varsayılan değer
system default sistemin varsayılan değeri
user defaults kullanıcının varsayılan değerleri

Toplam 15 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama