belge İngilizcesi Nedir, belge İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "belge"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
arşiv, belgelik archive
başvuru belgesi reference document
Belge document
belge document
belge adı document name
belge biçemi document format
belge biçimi document format
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamak Proofing a document
belge dosyası document file
belge düzenleyici document editor
belge edinim, belge erişim document retrieval
belge erişim document retrieval
belge haritası document map
belge hazırlayıcı, belge yazarı document author
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge işleme document processing
belge işleme sistemi documentation system
belge kaynaştırma document merge
belge kipi document mode
belge kitaplığı document library
belge kitaplığı, belgelik document library
belge merkezli, belge tabanlı document-centric
belge mimarisi document architecture
belge okuyucu (aygıt) document reader
Belge oluşturucu, belge yaratıcı document creator
belge penceresi document window
belge profili document profile
belge sözlüğü document dictionary
belge toparlama document assembly
belge yönetim yazılımı document manager
belge yönetimi document management
belge yönetimi document management
belge örneği document template
belgeleme documentation
belgeleme şeması documentation tree
belgeleme, dokümantasyon documentation
belgelemek document
belgelik archive
belgenin (hazırlanış, sunuluş) biçimi document style
belgenin başı top-of-document
belgenin içeriği document body
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
birincil belge primary document
faks, belgegeçer (aygıt) facsimile
garanti belgesi warranty
hedef belge destination document
hedef belge target document
kabuk belge shell document
kap (belge kabı, kütük kabı) folder
kaynak belgesi source document
kendini belgeleyen, özbelgelemeli self-documenting
kimlik belgesi identity token
kullanıcı belgeleri user documentation
nitelik belgesi qualification certificate
onay belgesi certification
onay belgesi certificate
ortak anlayış belgesi document of understanding(DOU)
program belgeleme program documentation
sistem belgeleri system documentation
tanıtım belgesi, sunuş belgesi white paper
taslak belge draft document
ulusal belgelik national archive
uyumluluk belgesi compliance certificate
veri belgesi data document
video belgesi video document
yazılım belgeleme software documentation
yazılım uygunluğunu belgeleme software certification
yetkinlik belgesi, sertifika certificate
yürürlükteki belge current document
örün belgesi web page
şifresiz, açık belge, düzyazı Plaintext

Toplam 73 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama