belgeleme İngilizcesi Nedir, belgeleme İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "belgeleme"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
belgeleme documentation
belgeleme şeması documentation tree
belgeleme, dokümantasyon documentation
belgelemek document
kendini belgeleyen, özbelgelemeli self-documenting
program belgeleme program documentation
yazılım belgeleme software documentation
yazılım uygunluğunu belgeleme software certification

Toplam 8 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama