yol İngilizcesi Nedir, yol İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "yol"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici " multiplexer
"Birim (yol, zaman) bedeli; uzun mesafe, şehirlerarası" toll
"veri çoğullayıcı; yol seçici " data multiplexer
(kütük erişim) yol adı path name
1) yol 2) (kütük erişim) yol belirteci path
acil durum yolu emergency route
adlandırılmış iletim yolu (programlar arası) named pipe
adres yolu address bus
adres yolu address bus
akım (geri) dönüş yolu return path
algoritma, Harzemli Yolu algorithm
Anayol Highway
anayol highway
arama yolu search path
arama yolu search path
Bellek Veriyolu Memory Bus
bellek veriyolu memory bus
Bilgi Anayolu, bilgi otoyolu Information Highway
bir mesaj yollamak send a message
birikeç yolu accumulator-bus
birincil veriyolu primary bus
çevrimiçi (Internet yoluyla) güncelleme online updating
çift veriyolu dual bus
çokyollu sönümleme multipath fading
çokyollu yayılma multipath propagation
Çokyollu, Çokyolluluk Multipath
dizine erişim yolu directory path
dış veriyolu external bus
elektronik reklam, Internet yoluyla reklam online advertising
en düşük maliyetli yol least-weight route
en kısa açık yol algoritması open shortest path first (OSPF)
erişim yolu access path
erişim yolu adı path loss
ev otomasyon veriyolu home bus
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
geribesleme yolu feedback path
giriş-çıkış veriyolu input-output bus
güvenli yol secure route
güvenli yol trusted path
iç veriyolu internal bus
ikincil veriyolu secondary bus
ikincil yollar secondary routes
ileri yol forward path
Iletim yolu (veri iletim) bus
iletim yolu gecikmesi transmission path delay
imleşim yolu, işaretleşme yolu signaling route
kapalı yol closed path
kestirme yol tuşu fast path key
kritik yol critical path
kritik yol yöntemi Critical Path Method (CPM)
Kurcalama, yol açma hack
kuşbakışı eylem (yolalma) planı, yol haritası roadmap
Kısa yol geçiş (işlem) Tuşu, kestirme işlem tuşu Hot Key
kısa yol oluşturma sihirbazı shortcut wizard
kısa yol tuşu shortcut key
kısa yol tuşu shortcut key
kısa yol, kestirme shortcut
kısayol shortcut
radyo yayılım yolu radio propagation path
sanal yol virtual path
sayısal veriyolu digital bus
tam yol (erişim yolu) belirteci, tam erişim belirteci full path
tam yol adı absolute path name
tam yol adı, tam erişim yol adı full pathname
tek yönlü veriyolu unidirectional bus
tüm yol full path
tüm yol adı full pathname
uyarlanır yol saptama adaptive routing
veri yolu data bus
veri yolu data bus
veri yolu bağlacı data bus connector
veriyolu mimarisi bus architecture
veriyoluna dayanmayan mimari non-bus-based architecture
Yerel Veriyolu Local Bus
yol path
yol bus
yol way
yol way
yol atama, yönlendirme routing
yol atayıcı, yönlendirici (aygıt) router
yol gösterme guidance
Yol Gösterme, Kılavuzluk, rehberlik Guidance
Yol haritası Roadmap
yol planlaması path planning
Yol, izleni, güzergah route
yolverici starter
yıldız-üçgen yol verici star-delta starter
zamanda çoğullanmış veri yolu time-multiplexed bus

Toplam 88 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama