yeni İngilizcesi Nedir, yeni İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "yeni"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"eski durumuna dönmek; yeniden başvurmak" revert
"yeniden çalıştırmak, yeniden yürütüme koymak; yeniden yürütüm " rerun
(yeniden) yönlendirme redirect
1- yeniden üretim, çoğaltım, 2- benzer kopya reproduction
ağ bağlantısını yeniden kurmak restart the network
çaldırma, yeniden oynatma,okuma playback
daha iyi yeni sürüm upgrade
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
elde yeniden kurma manual reset
En yeni, en gelişkin state of the art
frekansın yeniden kullanımı frequency stability
genç yenilikçi şirket start-up
imgenin geri çatılması, imgenin yeniden oluşturulması image reconstruction
iş sürecinin yeniden yapılanması process reengineering
klavyenin (kişiye) uyarlanması keyboard customization
mesajı yeniden yönlendirme message forwarding
onaran yineleyici, yeniden üreten yineleyici regenerative repeater
sayıl, skaler Yeni Öneri Ölçeklik scalar
sektörlere ayırma Yeni Öneri kesimlere ayırma sectoring
sistemi yeniden başlatma system reset
sistemi yeniden başlatmak Reboot
sistemi yeniden yüklemek reboot
sistemin yeniden toparlanması system recovery
vurumun yeniden üretimi pulse regeneration
yazılımın yeniden kullanımı, yeniden kullanım software reuse
yeni new
yeni adla saklamak save as
yeni düzenleşim, yeniden yapılanış reconfiguration
yeni satır new line
yeni satır newline
yeni satırbaşı carrier return
yeni sürüm disket upgrade diskette
yeni yazılıma geçiş software migration
yeniden re-
yeniden adlandırmak Rename
Yeniden atamak Reassign
yeniden başlama restart
yeniden başlama noktası restart point
yeniden başlatma düğmesi reset button
yeniden başlatma istemi restart request
yeniden başlatma komutu restart instruction
yeniden başlatma paketi reset packet
yeniden başlatma yordamı restart routine
yeniden başlatma, ilkduruma döndürme reset
yeniden başlatmak restart
yeniden başlatmak (yazılımla) software reset
yeniden başlatmak, yazılımla yeniden başlatmak, Bkz: warm reset software reset
yeniden birleşme recombination
Yeniden Boyutlandırmak Resize
yeniden çevirme (arama) redial
yeniden çevrime sokmak recycle
yeniden denemek retry
yeniden düzenlemek reorder
yeniden düzenlemek rearrange
yeniden formatlama reformat
yeniden giriş reentry
yeniden giriş noktası reentry point
yeniden girişli program reentrant program
yeniden girişli yordam reentrant subroutine
yeniden girişli, (çok kullanıcılı olabilen) reentrant
yeniden gönderim isteği repeat request
yeniden iletim retransmission
yeniden kullanılır reusable
yeniden kullanılır reusable
yeniden kullanılırlık reusability
yeniden sayfalamak repaginate
yeniden yapılama reengineering
yeniden yazılabilir yoğunteker rewritable compact disk
Yeniden yerleştirme, yer değişikliği relocation
yeniden üretim regeneration
yeniden üretmek regenerate
yeniden yüklemek reload
yeniden yürütüm noktası rerun point
yeniden yürütüm süresi rerun time
yenileme hızı refresh rate
yenilemek refresh
Yenilik, gelişim Innovation
yenilikçi merkez, gelişim merkezi innovation center
yenilikçi şirket, gelişimci şirket innovative company
Yinele, yeniden yap Redo
Yineleme, yeniden yapma repeat

Toplam 81 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama