yay İngilizcesi Nedir, yay İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "yay"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) yayın, 2) yayımlama publication
1-Konu,sorun, 2-Süreli Yayın birimi Issue
akıtmalı audio, duraksız audio yayını streaming audio
akıtmalı video yayını streaming video
banttan yayın delayed broadcast
boya yayınmalı yazıcı dye-diffusion printer
canlı yayın live broadcast
çember yayı arc of circumference
çokyollu yayılma multipath propagation
dosyaya yazdırma print to file
dosyaya yazma dosyalamak file
eğrinin yay uzunluğu işlevi arc-length function of a curve
elektronik yayıncılık electronic publishing
eşanlı yayın simultaneous broadcasting
eşanlı yayın simulcasting
gürültü yayımı noise emission
hata yayılımının sınırlanması error containment
ikincil salım, ikincil yayım secondary emission
Işık Yayan Diyot, Led Led
kopyayla sağlama, kopya denetimi duplication check
masaüstü yayıncılık desktop publishing
masaüstü yayıncılık desktop publishing
parazit yayım spurious emission
radyo yayılım yolu radio propagation path
sayısal audio yayını digital audio broadcasting
son yayım current release
standart yayılım standard propagation
standart yayın kanalı standard broadcast channel
Teğetlik yayı arctangent
uydudan dünyaya bağlantı, uydu-yer bağı downlink
uydudan yayın, uydudan yayın, uydu yayıncılığı satellite broadcasting
veri yayını data broadcasting
yay arc
yay, birleştirici arc
yaygınlık penetration
yaylı kontak spring contact
yaylı körük spring-opposed bellow
yayma emission
yaymak emit
yayık spektrum spread spectrum
yayık spektrumla çok erişimli spread spectrum multiple-access
yayılma propagation
yayılma kipi mode of propagation
yayılmak span
yayılım, yayılma propagation
yayım release
Yayımlama broadcasting
yayımlamak broadcast
yayın publication
yayın issue
Yayın broadcast
Yayıncı publisher
Yayıncı Publisher
yayıncılık publishing
Yayında on the air
yayındırıcı diffuser
yayınlamak publish
yayınık saçılma diffuse scattering
Yayınım diffusion
yerel alan ağında yayın, LAN’da tüme gönderim LAN broadcast
yöneltilmiş yayın beam transmission
özgül salım, özgül yayım specific emission

Toplam 62 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama