word Türkçesi Nedir, word Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "word"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alphabetic word alfabetik (abecesel) sözcük
broken word bölünmüş sözcük
Double-word çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu)
doubleword çiftsözcük
fullword tümsözcük
Halfword Yarım Sözcük
halfword yarımsözcük
information word bilgi sözcüğü, veri sözcüğü
Keyword Anahtar Sözcük
keyword anahtar sözcük
Keyword In Context (Kwic) Index Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini
keyword search anahtar sözcükle arama
Machine Word Bilgisayar (bellek) Sözcüğü
one-time password bir kullanımlık parola, oturum parolası
password parola
password parola, şifre
password attack giriş şifresi hırsızlığı
password control parola denetimi, şifre denetimi
program status word program durum sözcüğü
reserved (word) 1-özel anlamlı (sözcük) 2-kullanım sınırlı (sözcük)
reserved word özel amaçlı sözcük
search word aranan sözcük
search word arama sözcüğü
secure password authentication (spa) güvenli parola doğrulaması
session password bir kerelik parola, oturum parolası
sign-on password oturum açma şifresi
status word durum kodu
user password kullanıcı şifresi
word Sözcük, kelime
word sözcük
word addressable sözcük düzeyinde adreslenir
word break Bkz: hyphenation
word count sözcük sayımı
word index sözcük dizini
word length sözcük uzunluğu
word parallel sözcükleri paralel işleyen
word processing sözcük işlem
word processing metin işleme, yazı işleme,
word separator sözcük ayırtacı
word spotting sözcük yakalama
word tab sözcük sekmesi
word wrap Bkz: soft return
word wrap Sonraki satıra kaydırma
word wrap sözcük kaydırma

Toplam 44 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama