wire Türkçesi Nedir, wire Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "wire"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Ground Wire Topraklama Teli
Hardwired Fiziksel Bağlantılı, bütünleşik
hardwired fiziksel bağlantılı
Hardwired Logic Donanımla bütünleşik (bağlantılı) mantık
open wire Çıplak hat
passive wiretapping pasif dinleme
single-wire circuit tek telli devre
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı
two-wire circuit iki telli devre
wire tel
wire tel
wire channel kablo oluğu
wire communication telli iletim
wire gauge tel kalınlık mastarı
wire terminal tel sonlandırıcı
wire-frame tel file, telkafes
wire-frame representation tel file gösterimi
wired home Bkz: smart home
wired OR tel bağlantılı VEYA
wireless telsiz
wireless telsiz
wireless access telsiz erişim
wireless application protocol telsiz erişim protokolü
wireless cable telsiz kablo
wireless communication telsiz iletim
wireless data network telsiz veri ağı
wireless device telsiz uçbirim
wireless Ethernet telsiz Ethernet
wireless Internet telsiz Internet
wireless local area network telsiz yerel alan ağı
wireless location telsiz konum belirleme
wireless modem telsiz modem
wireless network adapter telsiz ağ kartı
wireless PC card Bkz: wireless network adapter
wireless portal telsiz Internet anakapısı
wireless service provider telsiz servis sağlayıcı
wireless terminal telsiz terminal
wireline carrier Bkz: fixed operator
wireline circuit Bkz: metallic circuit
wireline facility telli şebeke
wireline to mobile call Bkz: fixed to mobile call
wiretap kabloya gizli saplama
wireway Bkz: wire channel

Toplam 43 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama