veri İngilizcesi Nedir, veri İngilizce Ne Demek?

Too many connections