uzman İngilizcesi Nedir, uzman İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "uzman"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bilgi uzmanlık alanı knowledge domain
Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu Joint Photographic Experts Group (Jpeg)
hizmette güvenilirlik uzmanı reliability manager
uzman specialist
uzman dizge, uzman sistem expert system
uzman sistem expert system
uzman veri tabanı expert database
uzmanlaşma specialisation
Uzmanlık alanı specialty
veritabanı uzmanı database analyst

Toplam 10 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama