user Türkçesi Nedir, user Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "user"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Common User Access Ortak Kullanıcı Erişimi
diffuser yayındırıcı
end user Uç kullanıcı
end user uç kullanıcı, son kullanıcı
end user son kullanıcı
graphical user interface (GUI) Kullanıcı grafik arayüzü
Internet user Internet kullanıcısı
local user profile yerel kullanıcı profili
Multiuser Çok Kullanıcılı
multiuser çok kullanıcılı
Multiuser Operating System Çok Kullanıcılı İşletim Sistemi
power user yoğun kullanıcı
privileged user ayrıcalıklı kullanıcı
roaming user profile gezgin kullanıcı profili
root user tüm yetkili kullanıcı
service user hizmet kullanıcı
single-user (operating) system tek yan bantlı iletim
single-user system tek kullanıcılı sistem
superuser ayrıcalıklı kullanıcı
system user sistem kullanıcısı
terminal user uçbirim kullanıcısı
UI(User Interface) Kullanıcı arabirimi
user kullanıcı
user kullanıcı
user account kullanıcı hesabı, kullanıcının aboneliği
user account kullanıcı hesabı
user adjustment kullanıcının ayarı
user agent kullanıcı etmeni, kullanıcının üstlenicisi
user class of service kullanıcı kategorisi
user controlled kullanıcının kontrolü altında
user data kullanıcı verileri
user data protocol (UDP) Kullanıcı veri protokolü, UDP
user data segment Kullanıcı veri bölütü
user defaults kullanıcının varsayılan değerleri
user documentation kullanıcı belgeleri
user exit kullanıcı çıkışı
user friendly kullanıcıya dost, kolay kullanılır
user friendly/user-friendly kullanışlı
user generated kullanıcı tarafından yazılmış
user group kullanıcı grubu
user group kullanıcı grubu
user hotline kullanıcı acil hattı
user id kullanıcı kimliği
user identification kullanıcı kimliğinin belirlenmesi
user interaction kullanıcı etkileşimi
user interaction kullanıcı etkileşimi
user interface kullanıcı arayüzü
user interface kullanıcı arabirimi
user library kullanıcı programlığı
user location server kullanıcı adres rehberi
user manual kullanıcı elkitabı
user mode Bkz: slave mode
user name giriş kimliği
user password kullanıcı şifresi
user profile kullanıcı belgisi
user profile kullanıcı profili
user programs kullanıcı programları
user service abone hizmeti
user service class kullanıcı hizmet sınıfı
user set kullanıcı aygıtı
user's guide kullanıcı kılavuzu
User's Reference Başvuru Kitabı
user-defined key programlanır tuş
userid kullanıcı adı

Toplam 64 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama