transmission Türkçesi Nedir, transmission Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "transmission"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
analog transmission analog iletim
asynchronous transmission mode tanımı yazılacak
beam transmission yöneltilmiş yayın
binary synchronous transmission ikili eşzamanlı iletim
bulk transmission toptan iletim, toplu iletim
coaxial transmission line Eş-eksenel iletim kablosu
data transmission veri iletimi
data transmission veri iletim
data transmission channel Bkz: data communication channel
data transmission network Bkz: data network
data transmission system veri iletim sistemi
digital transmission sayısal iletim
downlink transmission uydu-yer iletimi
duplex transmission çift yönlü iletim
end-of-transmission block character (etb) iletim öbek sonu karakteri
end-of-transmission character (eot) iletim sonu karakteri
free-space transmission Engelsiz ortamda iletim
multihop transmission Çok atlamalı iletim
on-off transmission var-yok iletim
parallel data transmission paralel veri iletimi
point-to-point transmission noktadan noktaya iletim
quality of transmission iletim niteliği
retransmission yeniden iletim
serial data transmission seri veri iletimi
serial transmission seri iletim, dizisel iletim
sideband transmission yan bant iletimi
simplex transmission tek yönlü iletim
single-sided transmission tek yan bantlı iletim
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı
speed of transmission iletim hızı
start-stop transmission başla-dur iletim
synchronous transmission eşzamanlı iletim
transmission iletim
transmission Iletim, gönderim
transmission band iletim bandı
transmission block iletim öbeği
transmission control veri iletim kontrolü
transmission control character iletim kontrol karakteri
transmission facility iletim olanakları, iletim kurulumu
transmission frame iletim çerçevesi
transmission header iletim başlığı
transmission interface iletim arayüzü
transmission line iletim hattı
transmission loss iletim yitimi, iletim kaybı
transmission media iletim ortamları
transmission path delay iletim yolu gecikmesi
transmission protocol Iletim protokolü, iletim protokolü
transmission service iletim hizmeti
transmission speed iletim hızı
transposed transmission line çaprazlanmış iletim hattı
unidirectional transmission tek yönde iletim
voice-band data transmission ses bandında veri iletimi
wideband data transmission geniş bantlı veri iletimi

Toplam 53 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama