toplama İngilizcesi Nedir, toplama İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "toplama"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ardışık toplama, seri toplama serial addition
atık toplama, döküntü temizleme garbage collection
belleği derleyip toplama memory compaction
edinim, toplama acquisition
sistemi toplama systems integration
telsiz veri toplama uçbirimi radio data terminal
toplam, toplamak sum
toplama sum
toplamacı işlev additive function
toplamak gather
Toplamayla koruma (yöntemi) checksum protection
toplamayla sağlama summation check
Toplanır, toplamacı, eklemeci additive
trafik yoğunlaştırma, trafiği toplama traffic concentration
veri toplama data capture
veri toplama data collection
veri toplama sistemi data logger
veri toplama uçbirimi data collection terminal
veri toplama uçbirimi data acquisition terminal
veri toplama uydusu data collection satellite
zamandizinsel veri toplama data logging

Toplam 21 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama