terminal Türkçesi Nedir, terminal Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "terminal"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
data collection terminal veri toplama uçbirimi
data entry terminal Bkz: data acquisition terminal
data terminal veri uçbirimi
data terminal equipment veri uçbirim donatımı, DTE
dedicated terminal özgül uçbirim, özelleştirilmiş uçbirim
dial-up terminal çevirmeli uçbirim
display terminal Bkz: video terminal
dumb terminal programlanmaz uçbirim, akılsız uçbirim
dumb terminal programlanmaz uçbirim
earth terminal yer terminali
fixed-function terminal İşlevi değişmez (programlanmayan) uçbirim
graphic terminal grafik uçbirim
graphics terminal grafik uçbirim
input terminal giriş uçbirimi
Intelligent Terminal Akıllı Uçbirim, Programlanır Uçbirim
intelligent terminal programlanır uçbirim
Interactive Terminal Etkileşimli Uç
n-terminal pair network Bkz: n-port network
nonprogrammable terminal programlanamayan uçbirim
nonterminal node Bkz: branch node
originating terminal çağrıyı başlatan uç
output terminal çıkış uçbirimi
packet terminal paket uçbirimi
packet-mode terminal paket uçbirimi
positive terminal artı uç
programmable terminal programlanır uçbirim
radio data terminal telsiz veri toplama uçbirimi
receive-only terminal salt alış uçbirimi
remote terminal uzak uçbirim
screen terminal ekranlı uçbirim
smart terminal Bkz: intelligent terminal
synchronous terminal eşzamanlı terminal
terminal uçbirim
terminal uçbirim, terminal, bağlantı ucu, uç
terminal adapter uçbirim uyarlayıcısı
terminal box bağlantı kutusu
terminal cluster uçbirim grubu
terminal component uçbirim bileşeni
terminal connector uç bağlacı, konnektör
terminal emulation uçbirim öykünümü
terminal emulation uçbirim öykünmesi
terminal exchange uç santralı
terminal job uçbirimin işi
terminal mobility uçbirim gezingenliği
terminal multiplexer uçbirim çoğullayıcısı
terminal node uç düğüm
terminal pair uç çifti
terminal port veri giriş-çıkış iskelesi, terminal iskelesi
terminal server uçbirim sunucusu, terminal sunucusu
terminal strip irtibat bloğu, bağlantı plaketi
terminal user uçbirim kullanıcısı
transmitting terminal gönderen uç
two-terminal network tek kapılı devre, iki uçlu devre
very small aperture terminal çok küçük açıklıklı terminal, VSAT
video display terminal video uçbirimi
video terminal video uçbirim, görümlük uçbirim
virtual terminal sanal uçbirim
virtual terminal protocol sanal uçbirim protokolü
web terminal Bkz: network computer
Windows terminal Windows uçbirimi
wire terminal tel sonlandırıcı
wireless terminal telsiz terminal
zero terminal nötr tel ucu

Toplam 64 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama