target Türkçesi Nedir, target Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "target"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
distributed target dağınık hedef
ghost target hayalet hedef
point target noktasal hedef
simple target noktasal hedef
target hedef
target Hedef
target acquisition Hedef yakalama
target code Hedef kod
target computer hedef bilgisayar
target directory hedef dizin
target disk hedef disk
target diskette alıcı disket, hedef disket
target document hedef belge
target drive hedef sürücü
target identification system hedef tanılama sistemi
target intelligence hedef istihbaratı
target language amaç dil, hedef dil
target machine hedef bilgisayar
target recognition hedef tanıma

Toplam 19 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama