tarama İngilizcesi Nedir, tarama İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "tarama"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
aşamalı tarama progressive scanner
binişmeli tarama interlaced scan
binişmesiz tarama noninterlaced scanning
bit haritalı font, taramalı font raster font
çevrimdışı tarama (Internet) offline browsing
çift taramalı double-scan
Çok tarama hızlı monitör multisync monitor
ekran tazelenme sıklığı, ekran tarama sıklığı refresh rate
geçitli tarama gated sweep
geri dönüş (tarama ışını) retrace
kesim taraması sector scanning
rasgele tarama random scan
satır satır tarama raster scan
sesli örün tarama voice navigation
sinüs taramalı sınama sine sweep test
süpürme, tarama sweep
tarama scanning
tarama aygıtı scanning device
tarama çizgisi, tarama çizgisi scan line
tarama çözünürlüğü, tarama çözünürlüğü scan resolution
tarama huzmesi scanning beam
tarama hızı, scanning speed
tarama kafası scanner head
tarama spotu scanning spot
tarama sıklığı scanning frequency
tarama sıklığı sweep frequency
tarama sıklığı raster count
tarama sıklığı birim mesafeye düşen tarama eleman sayısı scanning pitch
tarama süresi, tarama süresi scan time
tarama yoğunluğu scanning density
tarama ızgarası raster grid
tarama ızgarası scanning raster
tarama örüntüsü raster
taramak scan
taramak scan
taramak (bir görüntü) scan (an image)
taramak, gözden geçirmek scan
taramalı hash sign
taramalı ekran raster display device
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı grafik raster graphics
taramalı tünel mikroskobu scanning tunneling microscope
testere dişi taraması sawtooth sweep
yan taramalı radar side-looking radar
yinelenen tarama recurrent sweep
ızgara tarama raster scan
zikzak tarama zig-zag scanning
Önlü arkalı tarama, çift yanlı tarama duplex scanning

Toplam 48 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama