sunucu İngilizcesi Nedir, sunucu İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "sunucu"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(Hizmet) sunuculuk, konakçılık Hosting
(internet) metin sunucu Browser
ağ adres sunucusu network address server
ağ üzerinde paylaştırıcı, ağ sunucusu network server
Alan ad sunucu domain name server (dns)
ana bilgisayar, hizmet bilgisayarı, sunucu bilgisayar host computer
arama motoru sunucusu search engine server
Çok Sunuculu Ağ Multiserver Network
disk sunucu disk server
donatımlı sunucu fat server
duraksız çoğulortam sunucusu streamlining
erişim sunucu access server
FTP sunucusu FTP server
geniş alan bilgi sunucuları wide area information servers (waıs)
güvenli sunucu secured server
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
hizmet sağlayıcı, hizmet sunucu, service provider
ileti hizmet Sunucusu Mail Server
imge sunucu image server
Internet sunucu adresi host name
Internet sunucusu Internet server
istemci sunucu modeli client/server model
istemci/sunucu client/server
istemci/sunucu client/server
istemci/sunucu uygulaması client/server application
kimlik gerektirmeyen ftp hizmet sunucusu anonymous ftp server
küçük aygıt sunucusu, özel sunucu appliance server
küçük istemci büyük sunucu modeli thin client fat server model
küçük sunucu thin server
kütük sunucu file server
LAN dosya sunucusu, yerel alan ağı dosya sunucusu LAN file server
LAN sunucusu, yerel alan ağı sunucusu LAN server
mesaj sunucusu message server
paralel sunucu parallel server
sanal sunucu virtual server
ses sunucu voice server
sunucu server
sunucu server
Sunucu Bilgisayar Host Computer
sunucu ikizleme server mirroring
sunucu kümesi server cluster
sunucu uygulaması server application
sunucu yöneticisi server manager
tek işlevli sunucu, özel sunucu server appliance
tek işlevli sunucu, özel sunucu task server
tek işlevli sunucu, özel sunucu single-function server
uçbirim sunucusu, terminal sunucusu terminal server
Uygulama sunucusu application server
uygulama sunucusu application server
vekil sunucu proxy server
veritabanı sunucu bilgisayarı database server
video sunucu video server
yazdırma sunucusu print server
yedek dns sunucusu alternate dns server
İleti sunucu bilgisayar mail server
zamanlamayı sağlayan sunucusu timer server
örün sunucusu web server
özgül sunucu, özelleştirilmiş sunucu dedicated server

Toplam 58 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama