standart İngilizcesi Nedir, standart İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "standart"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(kural veya standartlara) uyumluluk compliance
açık standart open standard
Amerikan bilgi-değişim standart kodu american standart code for information interchange (ascii)
amerikan ulusal standartlar enstitüsü american national standards institute (ansi)
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
oldubitti standart, fiili standart de facto standard
referans standart, başvuru standardı reference standard
standart standard
standart standard
standart değer standard value
standart gauss dağılımı standard normal distribution
standart hata standard error
standart saat standard time
standart sapma standard deviation
standart yayılım standard propagation
standart yayın kanalı standard broadcast channel

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama