space Türkçesi Nedir, space Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "space"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
address space adres uzayı
back space geriletmek
backspace geriletme (tuşu)
backspace character geriletme karakteri
backspace key geriletme tuşu
backspace key geri tuşu
decision space karar uzayı
disk space disk alanı
double space çift aralık (satır aralığı)
Double-space çift aralık(lı)
eigenspace Özuzay
feature space öznitelik uzayı
fixed spaced font değişmez aralıklı yazıyüzü
flat address space düz adres uzayı
free-space loss Boş konum kaybı
free-space transmission Engelsiz ortamda iletim
functional space işlev uzayı
hard space istenen boşluk
hard space (iki sözcük arası) bölünemez boşluk
Inner Product Space İç Çarpım Uzayı
Leading Space Öndeki Boşluk
measurement space ölçüm uzayı
monospaced font eşaralıklı yazıyüzü
Monospaced Font Sabit Aralıklı Font (Yazıyüzü typeface karşılığı)
name space ad uzayı
non-breaking space bölünemez boşluk
nonbreak space bölünemez boşluk
nonbreaking space bölünemez boşluk
nonbreaking space bölünemez boşluk
private address space kişiye özel adres alanı
proportionally spaced font orantılı aralıklı font
sample space örneklem uzayı
segmented address space parçalı adres uzayı
slack space bellek boşluğu
solution space çözüm uzayı
space boşluk, alan
space boşluk, aralık, yer
space bar ara çubuğu, boşluk çubuğu
space bar ara çubuğu
space character boşluk karakteri
space character boşluk karakteri
space code boşluk kodu
space curve uzay eğrisi
space diversity uzam çeşitlemesi
space division uzam bölüşümü, uzam bölmeli
space division multiple-access uzam bölüşümlü çok erişimli
space division switching uzam bölüşümlü anahtarlama
space domain design uzam bölgesi tasarımı
space invariance uzamda değişmezlik
space potential uzay potansiyeli
space to mark transition boşluktan işarete geçiş
spacecraft uzay istasyonu, uzaygemisi
spaced antennae aralıklı antenler
state-space durum uzayı
state-space graph durum uzayı ağacı
subspace altuzay
uniformly spaced font birörnek aralıklı font
whitespace beyaz boşluk, aralıklama karakteri
workspace çalışma alanı
Workspace çalışma alanı
Workspace Çalışma alanı

Toplam 61 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama