source Türkçesi Nedir, source Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "source"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
allocatable resource ayrılabilir (atanabilir) kaynak
allocatable resource ayrılabilir kaynak
data resource veri özkaynağı
data source veri kaynağı
data source veri kaynağı
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
information resource bilgi özkaynakları
information source bilgi kaynağı
Internet resource Internet özkaynağı
line source monokromatik kaynak, çizgi spektrumlu kaynak
live data source gerçek zamanlı veri kaynağı
message source mesaj kaynağı
network resources şebeke özkaynakları, ağ özkaynakları
open source software Açık kaynak kodlu yazılım
optimal resource allocation özkaynakların en iyi dağıtımı
physical resource fiziksel özkaynak
polyphase voltage source çok fazlı gerilim kaynağı
protected resource erişimi kısıtlı özkaynak
resource kaynak
resource özkaynak
resource allocation özkaynak ayırma
resource manager özkaynak yöneticisi
resource reservation setup protocol RSVP protokolü
resource sharing özkaynak paylaşımı
shared resources paylaşılan özkaynaklar
single-phase source tek fazlı kaynak
source kaynak
source kaynak
source address kaynak adresi
source application Kaynak uygulama
source code kaynak kodu
source coding kaynak kodlaması
source data kaynak verileri
source directory kaynak dizini
source disk kaynak disk
source document kaynak belgesi
source file kaynak dosya
source language kaynak dil
source listing kaynak listesi
source module kaynak program modülü
source node kaynak düğümü
source program kaynak program
source program library kaynak program kütüüphanesi
source routing başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi
source statement kaynak deyim
source voltage kaynak gerilimi
system resource manager sistem özkaynak yöneticisi
system resources sistem özkaynakları
uniform resource locator (url) Tekbiçimli kaynak konumlayıcı (Internet alanı
uniform resource name Tekbiçimli kaynak adı
voltage source gerilim kaynağı

Toplam 51 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama