sort Türkçesi Nedir, sort Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "sort"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alphanumeric sort alfasayısal sıralama
ascending sort artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama
bubble sort elemeli sıralama
bubble sort elemeli sıralama (algoritma)
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
comparative sort karşılaştırmalı sıralama
distribution sort dağıtık sıralama (algoritma)
exchange sort değiştokuşlu sıralama
external sort dışarda sıralama
heap sort dikey sıralama
in-core sort Bkz: internal sort
insertion sort yerleştirmeli sıralama
internal sort Yerel (ana bellekte) sıralama
key sorting anahtarlı sıralama
list sorting Liste sıralama
merge sort birleştirerek sıralama
multipass sort çok geçişli sıralama
pocket sort bölüm bölüm sıralama
radix sort tabana göre sıralama
selection sort seçmeli sıralama
sifting sort Bkz: bubble sort
sort sıralamak
sort sıralamak
sort key sıralama anahtarı
sort order sıralama düzeni
sort order sıralama anahtarı, sıralama düzeni
sort pass sıralama geçişi
sort program sıralama programı
sort sequence sıralama ardışımı
sort sequence sıralama ardışımı
sort utility Bkz: sort program
sorter sıralamak, ayıklayıcı, sıralayıcı
sorting criteria sıralama ölçütü
sorting criteria sıralama ölçütleri
sorting string sıralama dizgisi
tag sort etikete göre sıralama

Toplam 36 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama