software Türkçesi Nedir, software Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "software"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
3D modeling software üç boyutlu modelleme yazılımı
add-in software tamamlayıcı yazılım
administrative software yönetim yazılımı
application software Uygulama yazılımı
application software uygulama yazılımı
attach (software) iliştirmek
demonstration software Bkz: demoware
embedded software tümleşik yazılım
ghosting software Bkz: hard-disk cloning utility
ghosting software Bkz: duplication utility
graphics software grafik yazılımı
group scheduling software gurup planlama yazılımı
integrated software tümleşik yazılım
interface software arayüz yazılımı
mission critical software yaşamsal yazılım
modular software modüler yazılım
monitoring software gözcü yazılım
office automation software ofis otomasyon yazılımı
office software Bkz: office automation software
open source software Açık kaynak kodlu yazılım
packaged software paketlenmiş yazılım
plug-in (software) uyumlu ek (yazılım)
presentation software sunuş yazılımı
productivity software yatay uygulama yazılımı
proprietary software firmaya özel yazılım
public software açık yazılım
public-domain software Kullanımı serbest yazılım
router software yönlendirme yazılımı
run time software yürütüm yazılımı
security software güvenlik yazılımı
software yazılım
software yazılım
software aided yazılım destekli
software analysis yazılım analizi
software architecture yazılım mimarisi
software bug yazılım hatası
software certification yazılım uygunluğunu belgeleme
software company Bkz: software house
software compatible yazılım uyumlu
software component yazılım bileşeni
software configuration yazılım yapılanışı
software conversion yazılım dönüşümü
software dependent yazılıma bağımlı
software developer yazılımcı, yazılım geliştirici
software development yazılım geliştirme
software development cycle yazılım geliştirme çevrimi
software development library yazılım geliştirme kitaplığı
software diversity yazılım çeşitlemesi
software documentation yazılım belgeleme
software engineering yazılım mühendisliği
software feature yazılım özniteliği
software house yazılım evi (şirketi)
software integrity yazılım tamlığı
software interface yazılım arayüzü
software interrupt yazılımla iş kesme
software library yazılım kitaplığı
software license yazılım lisansı
software life cycle yazılım yaşam çevrimi
software maintenance Yazılım bakımı
software manager yazılım yöneticisi
software migration yeni yazılıma geçiş
software model yazılım modeli
software package yazılım paketi, program paketi
software piracy yazılım korsanlığı
software product yazılım ürünü
software project leader yazılım proje lideri
software protection yazılımla koruma
software quality yazılım kalitesi
software quality assurance yazılım kalite güvencesi
software release yazılım sürümü
software reliability yazılım güvenilirliği
software repository yazılım havuzu
software requirements yazılım isterleri
software reset yeniden başlatmak (yazılımla)
software reset yeniden başlatmak, yazılımla yeniden başlatmak, Bkz: warm reset
software reuse yazılımın yeniden kullanımı, yeniden kullanım
software robot sanal robot
software security yazılım güvenliği
software security measure yazılım güvenlik ölçütü
software solution yazılımsal çözü
software system yazılım sistemi, yazılım dizgesi
software tool yazılım aracı
software vendor yazılım satıcısı, yazılım üreticisi
software-based modem yazılıma dayalı modem, yazılım tabanlı modem
support software destekleme yazılımı
system software sistem yazılımı
workgroup productivity software Bkz: groupware
workgroup productivity software Bkz: groupware

Toplam 88 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama