single Türkçesi Nedir, single Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "single"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
multiple-input single-output system çok-girdili tek-çıktılı sistem
single tek
Single Tek
single address tekli adres
single blind study tek gözü kapalı etüd
single board computer tek kartlı bilgisayar
single byte character set tek sekizli karakter kümesi
single byte coding scheme tek bayt kodlama yöntemi
single channel per carrier taşıyıcı başına tek kanal
single chip computer tek yongalı bilgisayar
single domain model tek etki alanı modeli
single frequency operation tek frekanslı işletim
single frequency signaling tek frekanslı işaretleşme
single instruction / multiple data (SIMD) tek komut / çok veri
single instruction / single data (SISD) tek komut / tek veri
single precision tek duyarlıklı
single precision tek duyarlı, tek duyarlıklı
single thread application program tek izgeli uygulama programı
single threading tek izlekli
single-board computer tek kartlı bilgisayar
single-cycle instruction tek çevrimli komut
single-ended closure tek taraftan erişilen koruncak
single-function server tek işlevli sunucu, özel sunucu
single-key stroke tek tuş vuruşu
single-line control tek hat denetim
single-mode fiber tek kipli lif
single-phase motor tek fazlı motor
single-phase source tek fazlı kaynak
single-point ground tek noktadan topraklama
single-shot flip-flop tek durumlu devre
single-sided copying tek yüze kopyalamak
single-sided diskette tek yüzlü disket
single-sided transmission tek yan bantlı iletim
single-step adım adım
single-step operation adım adım işletme
single-tuned amplifier tek akortlu yükselteç
single-user (operating) system tek yan bantlı iletim
single-user system tek kullanıcılı sistem
single-wire circuit tek telli devre
single-wire transmission-line tek telli iletim hattı

Toplam 40 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama