sequence Türkçesi Nedir, sequence Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "sequence"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
abort sequence durdurma dizisi
alternate collating sequence öteki birleştirme sırası
arbitrary sequence computer gelişigüzel işlem sıralı bilgisayar
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
ascending sequence yükselen sıra
collating sequence harmanlama sırası
collating sequence Harmanlama sırası, diziliş sırası
command sequence komut dizisi
data processing sequence Bkz: job string
escape sequence kaçış tuşu dizisi
escape sequence Çıkış dizisi
frame check sequence çerçeve denetim dizisi
MIDI sequencer MIDI aygıtı
octet sequence integrity bayt ardışım tamlığı
orthogonal sequence dikgen dizi
recurrent sequence özyineli dizi
recursively defined sequence özyineli veri dizisi
sequence sıra
sequence sıralamak
sequence dizi
sequence check sıra denetimi
sequence number ardışım sayısı
sequence of operations işlemler dizisi
sequence-of-events olaylar dizisi
sequenced frames sıralı çerçeveler
sequencer ardıştırıcı, dizileştirici
sequencer ardışımlayıcı
sort sequence sıralama ardışımı
sort sequence sıralama ardışımı
subsequence sonuç

Toplam 30 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama