self Türkçesi Nedir, self Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "self"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Power On Self Test otomatik sınama
self öz, kendi, oto
self adopting computer özuyumlu bilgisayar
self check kendi-denetim, kendi-kontrol, z-denetim, z-kontrol
self check öz sağlama
Self explanatory öz açıklamalı
self service machine öz hizmet makinesi
self test öz sınama
self-adapting özuyarlamalı,
self-adapting program özuyumlu izlence
self-checking circuit kendini denetleyen devre
self-checking code kendini denetleyen kod
self-clocking kendiliğinden saat beslemeli
self-complementing code öztmler kod, kendini tümleyen kod
self-contained özerk
self-contained data language özerk veritabanı dili
self-contained instrument özerk alet
self-destructive program kendini yok eden program
self-documenting kendini belgeleyen, özbelgelemeli
self-excited machine öz uyarmalı motor
self-extracting file kendini açabilen dosya
self-maintained discharge kendini sürdüren boşalma
self-monitoring system kendini gözleyen sistem
self-organizing kendini örgütleyen
self-parking disk drive otomatik park özellikli disk sürücü
self-powered kendi gücünü sağlayan
self-similar process özbenzeş süreç
self-similarity özbenzeşlik
self-test otosınama

Toplam 29 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama