segment Türkçesi Nedir, segment Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "segment"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
child segment alt bölüt, alt kesim
data segment code veri bölüt kodu
image segmentation imge bölütleme
main segment ana bölüt
overlayable segment bindirilebilir bölüt
page segment sayfa bölütü
parent segment üst bölüt
record segmentation tutanağın bölütlere ayrılması enregistreur)
root segment kök bölütü
segment kesim
segment bölütlemek, parçalara ayırmak, bölütlemek
segment kesim, doğru parçası, bölüt
segment code Bkz: data segment code
segment number bölüt adresi
segmentation kesimleme
segmentation kesimleme
segmentation bölütleme, kesimleme
segmented address space parçalı adres uzayı
segmented encoding law parçalı doğrusal nicemleme
service segment Bkz: control data segment
user data segment Kullanıcı veri bölütü

Toplam 21 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama