sayfa İngilizcesi Nedir, sayfa İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "sayfa"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(ulusal, yerel) kod sayfası code page
1) Yaprak, 2) Sayfa Leaf
1-sayfalama, sayfalara ayırma, 2-çağrı, arama paging
Açılış Sayfası, Ana Sayfa Home Page
ana sayfa master page
baskı sayfa düzeni print layout
Başlık sayfası Title Page
başlık sayfası banner page
başvuru sayfası response page
Beklentisel sayfalama anticipatory paging
bellek sayfası memory page
beyaz sayfalar white pages
bir sayfa aşağı page down
bir sayfa yukarı page up
çift yüzlü sayfalar double-sided pages
çift yüzlü, çift taraflı (sayfa) double-sided
diğer kod sayfası, öteki kod sayfası alternate code page
istek güdümlü sayfa aktarımı demand paging
istenen sayfa sonu manual pagebreak
istenen sayfa sonu required page break
istenen sayfa sonu hard page break
kapak sayfası cover page
kişisel ana sayfa personal home page
kod sayfası code page
kod sayfası değiştirme code page switching
sağ sayfa recto
sayfa page
Sayfa page
sayfa adresleme page addressing
sayfa akıtmalı page scrolling
sayfa altlığı footer
sayfa altlığı footer
sayfa altlığı page footer
sayfa altyazısı footer text
sayfa başlığı page header
sayfa başlığı header
Sayfa başı Top of page
sayfa besleyici sheet-feeder
sayfa bitimi, sayfa sonu page break
sayfa bölütü page segment
sayfa çerçevesi page frame
sayfa düzeni page layout
sayfa düzeni page setup
Sayfa Düzeni Page Setup
sayfa düzenleme pagination
sayfa hatası page fault
sayfa ilerletme form feed
sayfa imgesi page image
Sayfa imi, yer imi, işaret bookmark
sayfa numarası page number
sayfa okuyucu page reader
sayfa sonu page break
sayfa yapısında bölüntüleme pageable partition
sayfa yazıcı page printer
sayfa yazıcı page printer
sayfa yerleşim planı, mizanpaj page layout
sayfa üreteci page generator
sayfa yönelimi page orientation
sayfa yönergesi style sheet
sayfalama paging
sayfalandırmak paginate
sayfalandırmak paginate
sayfalanmayan bellek nonpaged memory
Sayfalanmış adres paged address
Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi Paged Memory Management Unit
sayfalı bellek paged memory
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
sayfaya sığdır fit to page
sicil sayfası, sicil fişi data sheet
sol sayfa verso
sonraki sayfa page down
veri sayfası datasheet
yapım aşamasında sayfa page under construction
Yatay (sayfa düzeni) Landscape
yeniden sayfalamak repaginate
önceden sayfalama anticipatory paging
önceki sayfa page up
öteki kod sayfası alternate code page

Toplam 78 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama