sampling Türkçesi Nedir, sampling Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "sampling"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
grid sampling ızgara örneklemesi
instantaneous sampling anlık örnekleme
multiple rate sampling katlı örnekleme
oversampling yüksek hızda örnekleme
point sampling nokta örneklemesi
random sampling rasgele örnekleme
sampling örnekleme
sampling örnekleme
sampling action örnekleme eylemi
sampling circuit örnekleme devresi
sampling density örnekleme yoğunluğu
sampling distribution örnekleme dağılımı
sampling frequency örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı
sampling interval örnekleme aralığı
sampling plan örnekleme planı
sampling pulse örnekleme vurumu
sampling rate örnekleme hızı
sampling synthesizer örneklemeli sentezleyici
sampling test örneklemeli sınama
sampling theorem örnekleme teoremi
systematic sampling sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme
uniform sampling düzgün örnekleme

Toplam 22 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama