saat İngilizcesi Nedir, saat İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "saat"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(1) zaman, (2) saat time
12 saatli zaman biçemi 12-hour time format
12 saatli zamanölçer 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi 12-hour time format
12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock
24 saatli zaman biçemi 24-hour time format
24 saatli zamanölçer 24-hour clock
24 saatlik zaman biçimi 24-hour time format
24 saatlik zaman biçimi 24-hour clock
amper-saat ölçer ampere-hour meter
Ana Saat Master Clock
çalar saat alarm clock
çalışma dışı saatler off-hours
dış saat, dış zamanlayıcı external clock
gerçek zaman saati real-time clock
gözcü saati watchdog timer
hızlı saatle çalıştırmak overclocking
kendiliğinden saat beslemeli self-clocking
kum saati hour glass
referans saat reference clock
saat clock
saat dilimi time zone
Saat dilimi Time Zone
saat vurum sıklığı clock rate
saat vurumu clock signal
saat vurumu clock pulse
saat yazmacı time register
saat yönü clockwise
saat yönü, saat yönünde clockwise
saat yönünün tersi counter clockwise
saat yönünün tersi anticlockwise
saat yönünün tersine anticlockwise
saat, süreölçer clock
saatle denetim clocking
saatli bomba time bomb
saatli kaydırma vurumu shift clock
sistem saati system clock
standart saat standard time
uyarıcı saat, çalar saat alarm clock
yaz saati summer time
İç saat internal clock
zamanlayıcıyla denetim, saatle denetim clocking
ös (öğleden sonar, 12 saatlik zaman biçeminde) pm
şu anki saat current time

Toplam 44 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama