response Türkçesi Nedir, response Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "response"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
dynamic response dinamik tepki
finite impulse response filter sonlu dürtü yanıtlı süzgeç
frequency response frekans kaydırmalı kiplenim
inquiry/response operation sorgu/yanıt kipi
normalized response düzgelenmiş yanıt (değeri)
resonant response rezonans tepkisi, rezonanslı tepki
response yanıt, tepki
response yanıt
response curve tepki eğrisi
response frame Bkz: response page
response function tepki işlevi
response mode iletişim kipi
response page başvuru sayfası
response time tepki süresi, yanıtlama süresi
response time yanıt süresi
responseless transaction yanıtsız hareket
spurious response parazit tepki
steady-state response yatışkın durum tepkisi, sürekli rejim yanıtı
step response basamak tepkisi
transient response geçici tepke
transient response Geçici rejim tepkisi
zero-input response sıfır girdili tepki, başlangıç koşulu tepkisi
zero-state response salt girdi tepkisi, başlangıç koşulsuz tepki

Toplam 23 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama