repeat Türkçesi Nedir, repeat Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "repeat"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
digital repeater sayısal yineleyici
Multiport Repeater Bkz: Active Hub
regenerative repeater onaran yineleyici, yeniden üreten yineleyici
repeat Yineleme, yeniden yapma
repeat yinelemek
repeat delay yinelenme gecikmesi
repeat request yeniden gönderim isteği
repeatability of measurements ölçümlerin yinelenebilirliği
repeater yineleyici
repeater yineleyici
repeater station yineleyici terminal
repeater-jammer yansıtıcı-boğucu
repeating field yinelenen alan
request repeat system hatada yinelemeli sistem
satellite repeater uydu yineleyicisi OK

Toplam 15 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama