receive Türkçesi Nedir, receive Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "receive"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
data receiver veri alıcı
intercept receiver gizli dinleme alıcısı
optical receiver optik alıcı
Receive Alış, alıştaki
receive almak
receive buffer alış arabelleği
receive frame gelen çerçeve
receive leg alış bacağı
receive modem alış modemi
receive overrun alıştaki taşma
receive time-out alışta zaman aşımı
receive-only salt alış
receive-only printer salt alış yazıcısı
receive-only terminal salt alış uçbirimi
received call gelen çağrı
received power alış gücü
receiver alıcı
receiver Alıcı, almaç
receiver noise alıcı gürültüsü
receiver not ready alışa hazır değil
receiver ready alışa hazır
receiver synchronization alıcının eşzamanlanması
send and receive data veri alışverişinde bulunmak
transmitter-receiver Bkz: Transceiver
Universal asynchronous receiver transmitter (uart) Evrensel eşzamansız alıcı-verici

Toplam 25 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama