real Türkçesi Nedir, real Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "real"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
photorealism fotogerçekçilik
photorealistic fotogerçekçi
real gerçek
real image gerçek görüntü
real line gerçek doğru
real memory gerçek bellek
real number gerçek sayı
real number gerçel sayı
real part gerçel parça
real system gerçek sistem
real-time gerçek zaman, gerçek zamanlı, gerçek zamanda
real-time animation gerçek zamanda canlandırma
real-time clock gerçek zaman saati
real-time computing gerçek zamanlı bilgi işleme
real-time input gerçek zamanda giriş
real-time operating system gerçek zamanlı işletim sistemi
real-time output gerçek zamanda çıkış
real-time processing gerçek zamanda işleme
real-time protocol gerçek zamanlı protokolü
real-time service gerçek zamanda hizmet
real-time simulation gerçek zamanda benzetim
real-time streaming gerçek zamanlı akıtım
real-time streaming protocol RTSP protokolü
real-time system gerçek zaman sistemi
real-time video game gerçek zamanda video oyunu
realizable function gerçeklenebilir işlev
realizable system gerçeklenebilir sistem
virtual reality sanal gerçeklik
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili

Toplam 29 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama