reader Türkçesi Nedir, reader Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "reader"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bar code slot reader yuvalı çubukkod okuyucu
barcode reader Çubukkod okuyucu
card reader kart okuyucu
document reader belge okuyucu (aygıt)
magnetic slot reader yarıklı manyetik okuyucu
Mark Reader İm Okuyucu
optical character reader optik karakter okuyucu
optical mark reader optik işaret okuyucu
optical reader optik okuyucu
page reader sayfa okuyucu
reader okuyucu
slot reader yarık dizilimi, yarık ışıyıcı
slot reader yuvalı okuyucu
smart card reader akıllı kart okuyucu
wand (reader) okuma kalemi

Toplam 15 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama