raster Türkçesi Nedir, raster Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "raster"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
raster tarama örüntüsü
raster ızgara
raster count tarama sıklığı
raster data structure matris yapısı
raster display device taramalı ekran
raster font bit haritalı font, taramalı font
raster graphics taramalı grafik
raster grid tarama ızgarası
raster image matris imge, satırlı imge
raster plotter matris çizici
raster scan satır satır tarama
raster scan ızgara tarama
rasterization pikselleştirme
scanning raster tarama ızgarası

Toplam 14 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama