peak Türkçesi Nedir, peak Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "peak"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
amplitude peak genlik doruğu
peak doruk
peak doruk, tepe
peak clipper tepe kırpıcı
peak detector tepe sezici
peak factor tepe katsayısı
peak limiter tepe sınırlayıcı
peak power maksimum güç, gücün tepe değeri
peak value tepe değeri
peak-to-peak amplitude tepeden tepeye genlik
peak-to-peak voltage tepeden tepeye gerilim
peak-to-valley value doruk-koyak değeri
resonant peak çınlama doruğu, rezonans tepkisi
speaker konuşmacı
speaker hoparlör
speaker konuşmacı
speaker phone hoparlörlü telefon
speaker recognition Konuşmacı tanıma
speaker-dependent recognition konuşmacıya bağımlı tanıma
speaker-independent recognition konuşmacıya bağımsız tanıma

Toplam 20 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama