path Türkçesi Nedir, path Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "path"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
absolute path name tam yol adı
access path erişim yolu
arrival sequence access path geliş sıralı erişim yolu
closed path kapalı yol
critical path kritik yol
critical path method tanımı yazılacak
Critical Path Method (CPM) kritik yol yöntemi
directory path dizine erişim yolu
fast path key kestirme yol tuşu
feedback path geribesleme yolu
forward path ileri yol
full path tüm yol
full path tam yol (erişim yolu) belirteci, tam erişim belirteci
full pathname tam yol adı, tam erişim yol adı
full pathname tüm yol adı
Multipath Çokyollu, Çokyolluluk
multipath fading çokyollu sönümleme
multipath propagation çokyollu yayılma
open shortest path first (OSPF) en kısa açık yol algoritması
path yol
path 1) yol 2) (kütük erişim) yol belirteci
path analysis iz analizi
path cost problem çözüm maliyeti
path loss erişim yolu adı
path name (kütük erişim) yol adı
path planning yol planlaması
path testing iz testi
pathway Bkz: access path
radio propagation path radyo yayılım yolu
return path akım (geri) dönüş yolu
search path arama yolu
search path arama yolu
staging path sahnelenmiş
transmission path delay iletim yolu gecikmesi
trusted path güvenli yol
virtual path sanal yol

Toplam 36 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama