page Türkçesi Nedir, page Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "page"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alternate code page diğer kod sayfası, öteki kod sayfası
alternate code page öteki kod sayfası
banner page başlık sayfası
code page kod sayfası
code page (ulusal, yerel) kod sayfası
code page switching kod sayfası değiştirme
cover page kapak sayfası
double-sided pages çift yüzlü sayfalar
fit to page sayfaya sığdır
hard page break istenen sayfa sonu
hard page break Bkz: forced page break
Home Page Açılış Sayfası, Ana Sayfa
landscape (page orientation) yatay
manual pagebreak istenen sayfa sonu
master page ana sayfa
memory page bellek sayfası
nonpaged memory sayfalanmayan bellek
page sayfa
page Sayfa
page addressing sayfa adresleme
page break sayfa sonu
page break sayfa bitimi, sayfa sonu
page down bir sayfa aşağı
page down sonraki sayfa
page fault sayfa hatası
page footer sayfa altlığı
page frame sayfa çerçevesi
page generator sayfa üreteci
page header sayfa başlığı
page image sayfa imgesi
page layout sayfa düzeni
page layout sayfa yerleşim planı, mizanpaj
page number sayfa numarası
page orientation sayfa yönelimi
page printer sayfa yazıcı
page printer sayfa yazıcı
page reader sayfa okuyucu
page scrolling sayfa akıtmalı
page segment sayfa bölütü
page setup sayfa düzeni
Page Setup Sayfa Düzeni
page under construction yapım aşamasında sayfa
page up bir sayfa yukarı
page up önceki sayfa
pageable partition sayfa yapısında bölüntüleme
paged address Sayfalanmış adres
paged memory sayfalı bellek
Paged Memory Management Unit Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
pager çağrı aygıtı
personal home page kişisel ana sayfa
portrait (page orientation) düşey
required page break istenen sayfa sonu
response page başvuru sayfası
Title Page Başlık sayfası
Top of page Sayfa başı
web page örün belgesi
white pages beyaz sayfalar

Toplam 57 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama