ortak İngilizcesi Nedir, ortak İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ortak"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" union
En Büyük Ortak Bölen Greatest Common Divisor (gcd)
En Küçük Ortak Kat Least Common Multiple
en küçük ortak kat least common multiple
genel, ortak Common
ortak partner
ortak partner
ortak common
ortak alan common field
ortak alan common area
ortak anahtar, açık anahtar public key
ortak anlayış belgesi document of understanding(DOU)
ortak bilgi miktarı joint information content
ortak değerlendirme joint review
Ortak Kullanıcı Erişimi Common User Access
ortak metin boilerplate text
Ortak Programlama Arabirimi Common Programming Interface

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama