olay İngilizcesi Nedir, olay İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "olay"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ayrık olaylı sayısal benzetim discrete-event digital simulation
bağımlı olay dependent event
bağımsız olaylar independent events
deri olayı skin effect
doğrudan adres, dolaysız adres direct address
dolaylı indirect
Dolaylı Indirect
dolaylı adres indirect ddress
Dolaylı Adres Indirect Address
Dolaylı Komut Indirect Instruction
Dolaysız Adres, mutlak adres Immediate Address
Dolaysız veri Komutu Immediate Instruction
dolaysız Veri, mutlak veri Immediate Data
Dolayımlama, Aracılık Etme Mediation
Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak Log
Kalıcılık süresi (olay) duration
kolay kullanım sınaması usability test
kolay taranabilirlik okunurluk scannability
kolaylık, olanak, tesis facility
kullanıcıya dost, kolay kullanılır user friendly
olay event
Olay event
olay bayrağı event flag
olay bayrağı event flag
olay giderici (yanıtlayıcı, karşılayıcı) event handler
olay güdümlü benzetim event-oriented simulation
olay güdümlü çalışma event-driven programming
olay günlüğü event log
olay izi event trace
olay kaydedicisi event recorder
olay sonrası, çöküş sonrası, işlem sonrası postmortem
olaya dayalı event driven
olaya dayalı, olaylarla yönetilen, olay-güdümlü event-driven
olaylar dizisi sequence-of-events
sistem izi, sistemdeki olayların izi system trace
stokastik, rasgele, rasgele olay stochastic event
tetikleme olayı initiating event
örnek olay incelemesi case study
Örtülü, dolaylı Implicit

Toplam 39 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama