off Türkçesi Nedir, off Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "off"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
back-off Gerileme, geri çekme
computerized office bilgisayarlı ofis
cutoff kesmek
handoff frekans değiştirme (hücresel telefon)
log off oturum kapamak
Logoff Oturum Kapatmak
off kapalı
off Kapalı, uzak
off position kapalı konum, çalışmaz durum
off-hook (telefon) Devre dışı (telefon)
off-hours çalışma dışı saatler
off-line çevrimdışı
Off-line Çevrimdışı, bağlantısız
off-premise line bina dışı hat
Off-site Kuruluş dışında
off-site processing Kuruluş dışında işleme
Off-the-shelf kullanıma hazır, al-kullan
offending Sorun yaratan, karşı koyan
office ofis
office Ofis, işyeri, büro
office automation ofis özdevinimi
office automation ofis otomasyonu
office automation software ofis otomasyon yazılımı
office computer Bkz: desktop computer
office software Bkz: office automation software
offline çevrimdışı
offline browsing çevrimdışı tarama (Internet)
offline compression çevrimdışı sıkıştırma
offline encipherment çevrimdışı şifreleme
offset göreli konum, ofset (baskı)
offset göreli konum, kayma, kaydırma
on-off keying var-yok iletim
on-off switch açma-kapatma anahtarı
on-off transmission var-yok iletim
paperless office kağıtsız ofis
pop (post office protocol) posta iletim protokolü (Internet)
power off kapamak
power off kapatma, kesme (güç)
remote power off uzaktan kapama
round-off yuvarlama
security official güvenlik sorumlusu
sign off oturumu kapatma
sign-off oturumu kapamak
switch off kapamak
toll office şehirlerarası santral, düzgeçiş santrali
tradeoff ödünleşim
traffic offered sunulan trafik
turn off kapamak
vary off kullanılmaz kılmak

Toplam 49 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama