nokta İngilizcesi Nedir, nokta İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "nokta"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(araya) ekleme noktası insertion point
1) nokta, 2) dönem, periyot period
1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak port
1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) point
ağa erişim noktası network access point
adreslenir nokta addressable point
ayar noktası set point
Bakış noktası, bakış açısı viewpoint
baş noktaya dönüş vertical retrace
başabaş noktası break-even point
başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi source routing
bilgi işlem noktası, site site
Birleşik, birleşim noktası Joint
bırakılan nokta drop point
çalışma noktasının kayması point drift
çok noktadan topraklama multi-point ground
Çok Noktalı Ağ Multipoint Network
çıkış noktası outlet
çıkış noktası outlet
dayanak noktası, referans noktası reference point
demir atma noktası anchor point
denetim noktası checkpoint
denetim noktası check point
denetim noktası/yeniden başlatma yordamı checkpoint/restart procedure
dinamik kesme noktası dynamic breakpoint
Duyarlı nokta, aktif nokta hot spot
dönem, nokta period
Eklem noktası, dirsek Articulation point
ekran nokta yoğunluğu screen pitch
en uç nokta extremum point
eyer noktası saddle point
eyer noktası dengesi saddle point equilibrium
eşzamanlama noktası synchronization point
gerçek ondalık nokta actual decimal point
giriş noktası entry point
hizmet erişim noktası, sunucu erişim noktası, sunucu geçiş noktası service access point
iğneli yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı dot matrix printer
iki noktaya göre hizalama colon alignment
imleşim noktası işaretleşme noktası signaling point
inç başına nokta sayısı dots per inch
inçte nokta sayısı, inç başına nokta dots per inch (dpi)
işaret aktarım noktası signal transfer point
kaçış noktası, kopma noktası breakpoint
kayan nokta işlem birimi floating-point unit (fpu)
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı floating-point
kayan noktalı gösterim floating-point representation
kayan noktalı işlemci floating-point processor
kayan noktalı işlemler floating-point arithmetic
kayan noktalı sayı floating-point number
kayan noktalı veri floating-point data
kayan noktalı yazmaç floating-point register
kayan ondalık nokta floating decimal
kayar noktalı çerçeve marquee
kayar noktalı gösterim sistemi variable-point representation system
kesme noktası breakpoint
kod noktası code point
kopma noktası breakaway point
kızılötesi bağlantı noktası infrared port
Köken, başnokta, orijin, başlangıç origin
lif kesintisi (saplama noktası) fiber splice
merkez, orta nokta, ortalamak center
mesajın çıkış noktası, köken noktası originating point
Mflops – Milyon kayan noktalı işlem/saniye Mflops (Million Floating Point Operations Per Second)
mutlak (sembolik olmayan) adresli ağ noktası absolute url
nokta dot
nokta işleci point operator
nokta işlevi point function
nokta matris (yazıcı) dot matrix
nokta uzaklığı dot pitch
Nokta Vuruşlu Yazıcı, İğneli Yazıcı Matrix Printer
nokta ışık kaydedici spot recorder
nokta örneklemesi point sampling
nokta, göstermek point
nokta, ‘’ dot
noktadan çok noktaya düzenleşim point-to-multipoint configuration
noktadan noktaya point-to-point
noktadan noktaya devre point-to-point circuit
noktadan noktaya iletim point-to-point transmission
noktadan noktaya iletişim point-to-point communication
noktalama punctuation
noktalama punctuation
noktalar arası uzaklık dot pitch
noktalı Altçizgi dotted underline
noktalı çizgi dotted line
noktalı çizim, benekli grafik dot graphics
noktasal hedef point target
noktasal hedef simple target
noktasal kontak point contact
noktasal ışın huzmesi spot beam
ondalık nokta, ondalık ayırıcı decimal point
Orta Nokta Midpoint
sabit noktalı fixed point
sabit noktalı aritmetik fixed-point arithmetic
sabit noktalı gösterim fixed-point representation
sabit noktalı işlemci fixed-point processor
sabit noktalı veri fixed-point data
sabit noktalı yazmaç fixed-point register
sanal başnokta virtual origin
satış noktası point of sale
satış noktası Point Of Sale
statik kesme noktası static breakpoint
sıfır noktası null point
süreksizlik noktası discontinuity
taç noktası salient point
tek noktadan topraklama single-point ground
Tekil nokta singular point
tepe noktası, uç noktası vertex
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
tüm noktaları adreslenir all-points addressable
uçan nokta flying spot
varlık noktası point of presence
varsayılan ikilik nokta assumed binary point
Varsayılan ondalık nokta Implied decimal Point
varsayılan ondalık noktası assumed decimal point
varış noktası, hedef destination
veri güdümünde kesme noktası data breakpoint
yakınsaklık noktası point of convergence
yalıtılmış ek noktası insulated joint
üç nokta ellipsis
üç nokta, ‘’ ellipsis
yeniden başlama noktası restart point
yeniden giriş noktası reentry point
yeniden yürütüm noktası rerun point
yordam giriş noktası routine entry point
ıraksaklık noktası point of divergence
örneklem noktası, örneklem Zaten örneklem = örnek noktası değil mi?) sample point
özgül iskele, özgül bağlantı noktası dedicated port

Toplam 128 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama