nitelik İngilizcesi Nedir, nitelik İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "nitelik"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(Nitelik) yeterleme qualify
ayırıcı özellik, karakteristik, belirleyici nitelik characteristic
Derece, nitelik derecesi, nitelik sınıfı Grade
kalite güvencesi, nitelik güvencesi quality assurance
nitelik quality
nitelik belgesi qualification certificate
Nitelik Denetimi Quality Control
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
Nitelik Güvencesi Quality Assurance
nitelik sınaması qualification testing
nitelik ölçevi quality metric
nitelik, kalite quality
nitelikölçüm qualimetry
öznitelik attribute
Öznitelik attribute
öznitelik çıkarma feature extraction
öznitelik uzayı feature space
öznitelik, öğe özelliği entity property
öznitelik, özellik feature

Toplam 19 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama