nit İngilizcesi Nedir, nit İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "nit"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) İzlemek, Gözlemek; 2) Monitör, Gözleyici; 3) Gözcü" Monitor
(Nitelik) yeterleme qualify
1) Niteleme, 2) niteliğini belirtme, 3) ehliyet qualification
ayarlamak, alet, ünite set
ayırıcı özellik, karakteristik, belirleyici nitelik characteristic
baskı niteliğ print quality
başucu, zenit zenith
bkz. Arithmetic and logic unit ALU
bkz. central processing unit CPU
bkz. Optical Character Recognition OCR
bkz. Paged Memory Management Unit PMMU
Bkz: arithmetic logic unit Alu
Bkz: finite impulse response filter FIR filter
Bkz: floating-point unit fpu
Bkz: High-Definition Television Hdtv
Bkz: Macro definition Macro declaration
Bkz: paged memory management unit pmmu
Bkz: tape unit tape recorder
Bkz: voice response unit voice answer-back unit
Çok tarama hızlı monitör multisync monitor
Derece, nitelik derecesi, nitelik sınıfı Grade
dikey monitör portrait monitor
dosya özniteliği file attribute
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
gürültü niteliği noise figure
güvenlik özniteliği security attribute
görüntü monitörü video monitor
hizmet niteliği service grade
hizmet niteliği teknikleri quality of service engineering
hizmet niteliği, hizmet kalitesi quality of service
iletim niteliği quality of transmission
işaret niteliği ölçeri signal quality detector
kalite güvencesi, nitelik güvencesi quality assurance
konuşma işaretinin niteliği speech quality
mektup niteliği letter quality
mektup niteliğine yakın near-letter quality
Mektup yazım niteliğinde, iyi kalitede Letter Quality
mesaj özniteliği message attribute
nitel qualitative
nitel akıl yürütme qualitative reasoning
nitel dereceyi yükseltme, sınıf atlatmak upgrade
nitel veriler qualitative data
nitelemek qualify
niteleyici qualifier
niteleyici qualifier
nitelik quality
nitelik belgesi qualification certificate
Nitelik Denetimi Quality Control
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
Nitelik Güvencesi Quality Assurance
nitelik sınaması qualification testing
nitelik ölçevi quality metric
nitelik, kalite quality
nitelikölçüm qualimetry
RGB monitör RGB monitor
ses niteliğinde kanal voice-grade channel
taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi draft quality
taslak niteliği draft quality
telefon niteliğinde devre voice-grade circuit
veri özniteliği data attribute
verilerin niteliği data quality
video monitörü video monitor
yazılım özniteliği software feature
Öznitelik attribute
öznitelik attribute
öznitelik çıkarma feature extraction
öznitelik uzayı feature space
öznitelik, öğe özelliği entity property
öznitelik, özellik feature

Toplam 69 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama