multiplexer Türkçesi Nedir, multiplexer Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "multiplexer"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
add-drop multiplexer inme-binmeli çoğullayıcı
data multiplexer "veri çoğullayıcı; yol seçici "
demultiplexer "1) çoğullama çözücü; "
digital demultiplexer sayısal çoğullama çözücü
digital multiplexer sayısal çoğullayıcı
Multiplexer Çoklayıcı, paylaştırıcı
multiplexer "1) çoğullayıcı; 2) giriş yolseçici "
multiplexer çoklayıcı
statistical multiplexer istatistiksel çoğullayıcı
terminal multiplexer uçbirim çoğullayıcısı

Toplam 10 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama