mimari İngilizcesi Nedir, mimari İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "mimari"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
Açık Mimari Open Architecture
açık mimari open architecture
Açık Sistemler Bağlantısı Mimarisi Open Systems Interconnection Architecture
açık sistemler mimarisi open systems architecture
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
Belge Içerik Mimarisi Document Contents Architecture
belge mimarisi document architecture
Bileşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture
çok komut/çok veri (bilgisayar mimarisi) Multiple instruction / multiple data (MIMD)
CUA mimarisi CUA architecture
Dağıtık mimari distributed architecture
Denk öğeler mimarisi, paydaş öğeler mimarisi peer-to-peer architecture
en iyi mimari optimal architecture
Endüstri Standart Mimarisi Industry Standart Architecture (Isa)
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
geliştirilmiş mimari extended architecture
Harvard mimarisi tagged architecture
iki seviyeli mimari two-tier architecture
işlemci mimarisi processor architecture
işlevsel mimari functional architecture
Katmanlı Mimari Layered Architecture
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture
Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture (mca)
mikromimari microarchitecture
mimari architecture
Mimari architecture
paralel mimari parallel architecture
problem mimarisi domain architecture
RISC mimarisi RISC architecture
sistem mimarisi system architecture
Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application Architecture(SAA)
telsizden telliye erişim mimarisi fixed-access architecture
veriyolu mimarisi bus architecture
veriyoluna dayanmayan mimari non-bus-based architecture
yazmaç tabanlı mimari register-oriented architecture
yazılım mimarisi software architecture
üç katlı mimari three-tier architecture

Toplam 37 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama