memo Türkçesi Nedir, memo Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "memo"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
addressable memory adreslenir bellek
allocated memory ayrılmış (atanmış) bellek
associative memory çağrışımlı bellek
associative memory çağrışımsal bellek, çağrışımlı bellek
auxiliary memory yardımcı bellek, ikincil bellek
bubble memory kabarcık bellek
bubble memory kabarcık bellek
built-in memory iç bellek, tümleşik bellek
committed memory adanmış bellek
direct memory access (dma) doğrudan bellek erişim
direct memory access (DMA) doğrudan bellek erişimi
direct memory transfer doğrudan bellek aktarımı
disk memory disk bellek
display memory görüntü (birimi) belleği
dual port memory çift erişimli bellek
dynamic memory allocation Işletim içi bellek ayırma, devinik bellek atama
erasable programmable read-only memory silinir programlanır salt oku bellek
expanded memory genişletilmiş bellek
expanded memory genişletilmiş bellek
extended memory uzatılmış bellek
extended memory ek (genişletilmiş) bellek
external memory dış bellek, ikincil bellek
flash memory çakar bellek
flat memory düz yapılı bellek (programlama), tekdüze bellek
free memory boş bellek
graphics memory grafik bellek
high-speed memory hızlı bellek
image memory İmge (koruma) belleği
intermediate memory Bkz: buffer
keep-alive memory arıza tanı belleği
local memory yerel bellek
long-term memory uzun soluklu bellek
main memory ana bellek
Mass Memory Bkz: Mass Storage
Memo Kısa Not
memo kısa not
memory bellek
Memory Bellek
Memory Access Bellek Erişimi
Memory Address Register Bellek Adres Yazmacı
memory array bellek matrisi
memory bandwidth bellek bant genişliği
memory bank bellek yuvası
memory board bellek kartı
memory bus bellek veriyolu
Memory Bus Bellek Veriyolu
memory cache önbellek
memory capacity bellek sığası
memory card "bellek kartı; kartlı bellek "
memory cell bellek gözesi
memory chip bellek yongası
memory compaction belleği derleyip toplama
memory controller bellek kontrol birimi
memory cycle bellek çevrimi
memory deallocation bellek alanını serbest bırakma
memory dump bellek dökümü
memory expansion board bellek büyütme kartı
Memory Interleaving Bellek serpiştirimi
Memory Layout Bellek Yerleşimi
memory location bellek yeri
Memory Management Bellek Yönetimi
memory management program bellek yönetim programı
memory management unit bellek yönetim birimi
Memory Management Unit (Mmu) Bellek Yönetim Birimi
memory map Bellek yerleşim haritası
Memory Map Bellek Haritası
memory mapped I/O bellek haritalı giriş çıkış
Memory Mapped I/O Bellek Haritalı Giriş Çıkış
memory model bellek modeli
memory module bellek modülü
memory page bellek sayfası
memory partitioning bellek bölüntüleme
memory protection bellek korunumu
memory size bellek boyu
memory-consuming çok bellek kullanan
memory-intensive operations bellek yoğun işlemler
memory-resident bellekte yerleşik
Memory-Resident Bellekte Yerleşik
memory-resident program bellekte yerleşik program
Multiport Memory Çok Kapılı Bellek
nonpaged memory sayfalanmayan bellek
nonvolatile memory uçucu olmayan bellek
on-chip memory yongayla tümleşik bellek
out-of-memory yetersiz bellek
paged memory sayfalı bellek
Paged Memory Management Unit Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
permanent memory kalıcı bellek
physical memory fiziksel bellek
primary memory ana bellek
programmable read-only memory programlanır salt okunur bellek
programmable read-only memory (prom) programlanır salt okunur bellek
protected memory korumalı bellek
random-access memory rasgele erişimli bellek
random-access memory(RAM) rasgele erişimli bellek
Read Only Memory Salt Okunur Bellek
real memory gerçek bellek
register memory yazmaç bellek
scratchpad memory müsvedde bellek
semiconductor memory yarıiletken bellek
sequential access memory ardışık erişimli bellek
sequential memory ardışık bellek
serial memory Bkz: sequential access memory
shadow memory Gölge bellek
shared memory paylaşımlı bellek
short-term memory kısa soluklu bellek
solid-state memory yarıiletken bellek
static random-access memory (SRAM) statik rasgele erişilir bellek
video memory görüntü belleği
virtual memory sanal bellek
virtual memory sanal bellek

Toplam 110 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama