liste İngilizcesi Nedir, liste İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "liste"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
açılan liste drop-down list
adres listesi address list
aralıksız liste compact list
bağlı liste linked list
bakışımlı liste symmetric list
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
çok izlekli liste multiple-threaded list
dağıtım listesi distribution list
dağıtım listesi distribution list
dizin içerik listesi directory listing
dizin içerik listesi directory listing
düz liste linear list
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
erişim denetim listesi access control list (acl)
erişim listesi access list
girintili liste indented list
Günlük (defter, liste) Logbook
Günlük, işlem/olay listesi, Günlük Tutmak Log
Görev listesi Task list
kaynak listesi source listing
liste list
Liste sıralama list sorting
Liste Yapısı List Structure
liste yönetmeni list manager
Liste İşleme List Processing
Liste, Listelemek List
listelemek list
madde imli liste bulleted list
Menü, seçenek listesi Menu
Posta Listesi Mailing List
sıralı liste ordered list
sırasız liste, rasgele liste unordered list
tek bağlantılı liste singly linked list
ters liste pushdown list
ters liste inverted list
tıkla-indir (liste, menü) drop-down
zincirleme liste chained list
ön denetim listesi preliminary checklist

Toplam 38 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama