language Türkçesi Nedir, language Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "language"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
algebraic language cebirsel dil
algorithmic language algoritmik dil
assembly language çevirici dili
assembly language çevirici dili
command language komut dili
common business oriented language (cobol) cobol programlama dili
data definition language veri tanımlama dili
database language veritabanı dili
declarative language bildirimsel (programlama) dil
design language tasarım dili
extensible language geliştirilebilir dil
formal language biçimsel dil
free-form language serbest biçimli dil
general-purpose programming language genel amaçlı programlama dili
graphics language Grafik (belirtim) dili
hardware description language Donanım tanımlama dili
hardware design language donanım tasarım dili
High Level Language (hll) Yüksek Düzey Dili
high-level language üst düzey dil
host language ana bilgisayar dili
Hypertext Markup Language (html) Bağlantılı metin işaretleme dili
indexing language indeksleme dili
Interpretive Language Yorumlayıcı Dil
language dil
language processor dil işlemcisi
List Processing Language (LISP) Lisp Dili
Low level Language Alt Düzey Dil
low-level language alt düzey dil
machine language makine dili
Machine Language Makine Dili
Macro language Makro dili
markup language biçimleme dili
Metalanguage Üstdil, dilötesi
national language character set ulusal dil karakter kümesi
national language support ulusal dil desteği
national language support ulusal dil desteği
native language anadil
native language Sisteme özgül dil
natural language doğal dil
natural language command doğal dilde komut
natural language processing doğal dil işleme
natural language query doğal dilde sorgulama
natural language support doğal dil desteği
natural language understanding doğal dilde anlama
object language amaç dil, hedef dil
object language amaç dil
object-oriented language nesneye yönelik dil
PL/1, programming language 1 pl/1 programlama dili
portable language taşınabilir dil
problem-oriented language soruna yönelik dil
problem-oriented language sorun yönelimli dil
procedural language yordamsal dil
procedural language Bkz: procedure-oriented language
procedure oriented language yordama yönelik dil
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
programming language programlama dili
reference language dayanak dil, referans dil
relational language ilişkisel dil
rule-based language kural tabanlı dil
scheme language Scheme dili
scripting language Adım izlence dili (çiziştirme dili)
self-contained data language özerk veritabanı dili
simulation language benzetim dili
source language kaynak dil
special-purpose language özel amaçlı dil
specification language belirtim dili
structured programming language yapısal programlama dili
Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgu Dili
structured query language yapısal sorgu dili, yapısal programlama dili
symbolic language simgesel dil
synchronous language eşzamanlı programlama dili
target language amaç dil, hedef dil
universal language evrensel dil
virtual reality markup language sanal gerçeklik dili, VRML dili

Toplam 74 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama